Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
PRIEMYSELNÁ VÝROBA
Výroba potravín
Výroba nápojov
Výroba tabakových výrobkov
Výroba textilu
Výroba odevov
Výroba kože a kožených výrobkov
Výroba dreva a výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Výroba papiera a papierových výrobkov
Tlač a reprodukcia záznamových médií
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
Výroba chemikálií a chemických produktov
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií, okrem strojov a zariadení
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Výroba elektrických zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Výroba nábytku
Iná výroba
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov

PRIEMYSELNÁ VÝROBA

Počet firiem: 197
Zobrazujem: 0 - 20
Pridať firmu
IČOFirma
40822591: Andrej Kačurik
32691513: Anna Čigášová OKNA
43751911: Anna Haniková
34565507: Anna Knežová
30299128: Anna Medviďová
34831975: Anna Šimonová
31659667: ASTRA DREVOVÝROBA spol. s r.o.
44331118: Augustín Marecký
36568686: AutoParts Company, a.s.
43010334: Blažej Jacko
44492154: Bohuš Kica
36689921: CRAFT MAN s.r.o.
31654657: DARYN spol. s r.o.
43016626: David Díšek Victoria
36204099: DOZA, výrobné družstvo
34835865: Dušan Bereš
17198500: Dušan Černega
43332617: Dušan Fedurco
40822931: Dušan Kováč
40821412: Dušan Rovňák - HUNTER