Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
DODÁVKA VODY; ČISTENIE A ODVOD ODPADOVÝCH VÔD, ODPADY A SLUŽBY ODSTRAŇOVANIA ODPADOV
Zber, úprava a dodávka vody
Čistenie a odvod odpadových vôd
Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov
Ozdravovacie činnosti a ostatné činnosti nakladania s odpadom

DODÁVKA VODY; ČISTENIE A ODVOD ODPADOVÝCH VÔD, ODPADY A SLUŽBY ODSTRAŇOVANIA ODPADOV

Počet firiem: 5
Zobrazujem: 0 - 5
Pridať firmu
IČOFirma
31708064: EKO RECYKLING PLAST, s.r.o.
17305101: Ján Rigan RIGO
31715010: KANTO METAL, s.r.o.
33888388: Peter Hvizda ECOSTAR
35513861: Technické služby mesta Sobrance